fbpx
DISC-modellen
Når vi betragter verden, ser vi den igennem vores egne øjne. Vi oplever vores egen virkelighed. Den virkelighed er vores motivation, det, vi er bange for, og det, vi drives af, en stor del af. Ofte tror vi, at det, vi selv bliver motiveret af, også motiverer andre. Det, der virker naturligt for os selv, tænker vi også, er det mest naturlige for alle andre. Eller at det, vi frygter eller har modstand imod, også er naturligt for andre at have modstand imod. 

Sådan er det bare ikke – for vi har alle forskellige verdensbilleder, og de ligner langt fra hinanden. Derfor kan det være svært at ”gennemskue” andre menneskers intentioner og bagvedliggende drivkraft for den adfærd og kommunikation, de viser deres omverden (bevidst eller ubevidst).

Derfor kan det være en fordel at lære et profilværktøj at kende, hvor du ser det hele lidt fra sidelinjen og i stedet for at blive påvirket af en adfærd, der indeholder andre værdier end dine egne, så bliver du nysgerrig på, hvorfor de gør som de gør.

Profilværktøjer som profilanalysen Extended DISC hjælper med at give det store overblik. Det er et værktøj, jeg altid tyr til, når jeg coacher mine kunder fordi, det kan fortælle os utroligt meget om både dem selv og menneskene omkring dem.

Det er dette profilværktøj, jeg vil fortælle dig om i blogindlægget her. Jeg fortæller dig blandt andet om … 

 

  • hvad en DISC-profil er. 
  • hvordan du kan bruge den viden, du får gennem din DISC-profil. 
  • hvad profilerne egentlig betyder – og hvad de fire arketyper er.
  • hvordan du kan bruge din og andres profil i dit privat- og arbejdsliv.

Hvad er en DISC-profil?

Modellen ser således ud:

Modellen skelner mellem profiler, der har fokus på enten tænkning/fakta eller følelser/mennesker, og profiler, der enten overvejende bruger deres intuition eller deres sanser.

Profilen arbejder med fire forskellige arketyper:
D = Dominans
I  = Indflydelse
S = Stabilitet
C = Kompetence/Kontrol

Om lidt vil jeg gå i dybden med de fire arketyper og deres personlighedstræk, men først lidt generelt om, hvad en DISC-profil er – og hvad du kan bruge den til. 

Typisk er du mere end blot én arketype, og hvilke arketyper du veksler mellem afhænger af de roller, du veksler imellem i din hverdag. Det har desuden betydning, om du er i en arbejdssituation eller derhjemme.

Du har en naturlig profil, og du har en tilpasset profil. Nogle gange er de ens – alt efter hvor stort et match der er mellem den jobfunktion, du har, og den jobfunktion, der ville falde dig naturligt – nogle gange er de forskellige.

Du kan bruge DISC-profilen i mødet med andre mennesker og til arbejdet med dig selv

 

DISC-profilen hjælper med at forstå og identificere bestemte adfærdsmønstre og drivkræfter i dig, og den kan hjælpe dig med at få et klarere selvbillede af dine adfærdsmønstre – den kan desuden gøre det lettere for dig at sætte konkrete ord på din adfærd og din motivation.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen profiler, der er bedre end andre. Arbejdet med DISC-profiler er neutralt. DISC-analysen måler adfærd i forhold til en kulturel kontekst (organisation, land, gruppe med videre), og dermed kan analysen hjælpe mennesker og organisationer med at skabe succes på flere planer.

Hvis du er leder, projektleder eller bare gerne vil være en god kollega, kan viden om profilerne hjælpe med at understøtte et godt, åbent og respektfuldt samarbejde. Her kommer analyseværktøjets neutralitet særligt til udtryk – fordi arbejdet med DISC understreger, at det er sammensætningen af de forskellige arketyper, som kan skabe et givtigt arbejdsmiljø.

Du kan bruge din og dine medmenneskers DISC-profil i forbindelse med:

  • Sammensætning af teams og makkerpar-analyse – så teamet kommer til at indeholde alle de kompetencer og perspektiver, som er nødvendige. 
  • Konflikthåndtering – ved at forstå, hvorfor andre handler, som de gør – kan du også bedre forholde dig til det – og have det in mente for eksempel i tilspidsede situationer.
  • Ansættelse, jobsøgning og rekruttering – sådan at du sikrer det bedste match mellem person, virksomhed, team og jobfunktion.
  • Viden om købsadfærd og beslutningstagning
  • Større personlig succes – ved at forstå, hvem du er, og hvad du kan.

Hvis du har brug for et par ekstra øjne på din profil, og dine udfordringer 

så book en gratis afklarende samtale her. Så finder vi den rette løsning for dig

Det betyder profilerne (også kaldet de rene arketyper)

D-profilen – et eventyrlystent og energisk menneske, der går sine egne veje  

D’et i denne arketype står for dominans. Hvis du ligger højt på D, kan du måske nikke genkendende til, at du er et udpræget konkurrencemenneske, der drives af at skabe resultater, løbe efter mål og opnå personlig anerkendelse. Hvis du er et D-menneske, kender du sikkert følelsen af at elske at stå øverst på sejrsskamlen. Der er fart over feltet, hvis du har en D-profil. 

Du elsker forandringer og er generelt meget iderig – ofte er det dig, som er den i gruppen, der tænker meget ud af boksen. Du er risikovillig og handlekraftig, og så ser du forretning i alt. Du er god til at tage hurtige beslutninger – gerne på baggrund af din intuition eller mavefornemmelse.

Du kommunikerer kort og målrettet og ofte dine egne meninger som fakta. Derfor er et af dine udviklingspunkter også, at du godt kan bliv bedre til at lytte, i stedet for bare at være hurtigt videre – og måske nogle gange lidt for utålmodig. Hvis du har en D-profil, kan du måske genkende følelsen af ikke at orke small-talk eller hyggesnak. Det kan også være udfordring for dig at huske at få menneskene omkring dig med, når du får en ny idé. Det kan være svært for dig at bevare interessen eller tålmodigheden, og hvis du skal være helt ærlig, kan du bare godt lide at køre selv. Du er heller ikke begejstret for alt for mange detaljer og rammer – du har brug for et stort råderum, så din kreativitet kan blomstre. Noget af det værste, du kan forestille dig, er at tabe ansigt eller tabe kontrollen.

I organisationen kan du på nogen virke krævende, fordi andre profiltyper kan føle, at du  skaber et pres og måske ændringer – også efter deadline. Men det er også det, der gør dig virkelig god til at skabe resultater, og derfor er du og din D-profil vigtig i en organisation for at kunne bidrage med nye idéer og med hurtig beslutningskompetence.

I-profilen – et socialt og optimistisk menneske, der hele tiden søger udfordringer

I’et i denne arketype står for indflydelse. Hvis du er et I-menneske, trives du med forandringer, du kan lide at skabe nye ting, og du kan lide at have indflydelse på resultatet. I modsætning til D-profilen, så er det dog vigtigt for dig at have menneskene omkring dig med – fordi det er vigtigt for dig at være en del af et team. Du trives bedst i et godt arbejdsmiljø, en god stemning i familien og med vennerne. Du er faktisk afhængige af det. Du er menneske-orienteret frem for fakta-orienteret. Det værste, du ved, er konflikter, og du skubber gerne problemerne væk fremfor at tage “den svære samtale”.

Et af de store kendetegn er, at du som I-profil er meget social, selskabelig, udadvendt og så elsker du at tale med andre mennesker – og meget gerne lære nye mennesker at kende (gerne netværk). Du er god til at sørge for, at andre bliver taget med ind i sociale sammenhænge. På samme tid vil du også gerne anerkendes for, hvem du er (og ikke for, hvad du gør). Du kan godt lide at tale, og hvis du fortæller en historie, gør du det gerne med ALLE detaljerne. Du har ikke noget imod at være i centrum for den gode stemnings skyld. Du kan godt lide at få ros og mærke accept for din rolle i en gruppe.

Du er meget spontan og iderig, og struktur siger dig ikke det store. Men du er god til at sætte ting i gang, selvom du ofte hurtigt mister interessen for at drive et projekt til ende – specielt fordi der ofte kommer for mange detaljer i spil, og det kan godt kede dig.  Nogen gange kan du komme til at love mere, end du kan holde, fordi du ikke bryder dig om at sige nej til nogen. Din største frygt er social afvisning – du kan ikke forestille dig noget værre end at være udenfor gruppen.

Hvis du møder andre mennesker, som er gode til at inspirere dig og gode til at kommunikere de store visioner og mål ud, så har de ofte noget I i deres profil. Så hvis du skal være imødekommende overfor en I-profil, kan du ret hurtig få nogle pluspoints ved at fokusere på den gode stemning i rummet med stearinlys på bordet, lidt lækkert til ganen og så have fokus på virkelig at lytte til det, de har at fortælle.

Hvis du har brug for at forstå din egen profil bedre – og brug for hjælp til at bruge den i dit arbejdsliv eller i jobsøgningen, kan du bestille en DISC-profil hos mig her.

 

S-profilen – et stabilt og systematisk menneske, der er god til at lytte

S’et i denne arketype står for stabilitet. Hvis du ligger højt på S, befinder du dig rigtig godt i kendte rammer, blandt kendte mennesker og med kendte opgaver. Du er en krumtap på din arbejdsplads i mange henseender, da du ofte samler og griber de idéer, der popper ud hos D- og I-profilen, men som ikke altid bliver ført til dørs.

Du accepterer dog ikke lige umiddelbart idéerne, da de skal give mening for dig. For man forandrer ikke noget for sine blå øjnes skyld, eller bare fordi der er nogen, som får en god idé.

Du elsker traditioner – det giver tyngde og gentagelse, det giver dig følelsen af tryghed, og så er det jo hyggeligt. Derfor er du særligt god til at huske (og arrangere) mærkedage for andre mennesker. Du er meget omsorgsfuld og hjertelig, og du er god til at spørge andre om, hvordan de har det. Fællesskab og konsensus betyder utrolig meget for dig.

Du er en fantastisk lytter, og det tager både D- og I-profilen gerne imod (fordi de elsker at tale). Men ofte kan du komme til at lytte så meget, at du ikke får fortalt om dig selv. Måske du kender det fra dig selv – du kommer først frem fra dit skjul, når du oplever, at du bliver oprigtigt værdsat, og at andre spørger ind til dig. Derfor er dine relationer oftest meget dybe, fordi du har det ikke godt med overfladiske relationer. Derfor tager det et godt stykke tid ,inden man kommer tæt på dig – du lukker ikke andre ind, hvis du kan mærke, at du ikke betyder noget for dem. 

Du arbejder grundigt, stødt og er god til at afslutte dine opgaver. Du har brug for forventningsafstemning om, hvad det er, du skal levere i dagligdagen. Du griber ofte tingene systematisk an og har styr på alle led i en kæde. Du er god til at vurdere, om tingene hænger sammen på tværs, og en af dine største styrker er, at du kan se en situation fra flere vinkler.

Det, du kan arbejde med, er at sætte dig selv forrest og kræve noget af andre uden at føle en snert af dårlig samvittighed. Du ytrer dig bedst på tomandshånd og sjældent i store forsamlinger. Du kan bedst lide at tale om ting, som du ved, du har styr på.

Hvis du arbejder sammen med en S-profil og planlægger forandringer, kan personen bedst lide at have tid til at vænne sig til tanken om, at noget skal forandres. S-profiler vil gerne have kendskab til, hvornår det kommer til at foregå. Skal du være imødekommende overfor en S-profil, så er det en god idé at respektere dette behov, da forandringer fra den ene dag til den anden kan gøre dem meget angste og sort-seeragtige. Derfor er din største frygt, hvis du er S-profil – også forandringer – du holder virkelig af din trygge hverdag.

C-profilen – et samvittighedsfuldt og pålideligt menneske, der går op i detaljerne

C’et i denne arketype står for kompetence. Hvis du er en C-profil, er det, der driver dig fakta, analyser, detaljer, regler og instruktioner. Du har brug for at sikre kvalitet i dine ting.

Du elsker at analysere data, strukturere, sammenligne og derudfra tage de rigtige valg (set ud fra dit eget verdensbillede selvfølgelig – det er vigtigt at understrege). Du identificerer dig meget med din performance og dit kompetenceniveau. Og du dobbelttjekker gerne, inden du afleverer noget. Du har derfor et udpræget kontrolgen, og det kan derfor også godt tage et stykke tid for dig at tage en beslutning, da analysearbejdet først og fremmest skal være klar.

Du stoler ikke på din mavefornemmelse eller intuition, fordi du har brug for kontrollen og for at sikre dig, at tingene hænger sammen. Hvis nogen kommer til dig uforberedte, kan du godt miste tålmodigheden og ofte bede dem om at gøre deres forarbejde ordentligt en anden gang.

Du måler din troværdighed i det arbejde, du leverer, og i det faktum, at du altid holder et løfte eller en aftale. Derfor er det også med hele din person, at du går ind i en opgave – og det gælder både på arbejdet og privat. Derfor tager du det også også meget personligt, hvis du kommer til at lave en fejl. Det er det værste, der kan ske, og små fejl kan ofte virke som meget store fejl i din bog. 

Derfor er det – hvis du arbejder sammen med en C-profil – vigtigt at være opmærksom på, at de ofte er overkritiske overfor sig selv, kan være voldsomt dømmende og alt for hårde ved sig selv. Men det er også dette mindset, der er en vigtig kompetence i en kvalitetsafdeling eller i en jobfunktion, hvor netop det at undgå fejl og have styr på detaljerne er et succeskriterie.

Når du skal lade op, er det ofte på en tilbagetrukket måde, hvor du er i dit eget selskab eller sammen med de nærmeste. Du har ikke så meget brug for at gå ud for at møde nye mennesker, bare fordi du kan (modsat for eksempel en I-profil). Nej, du vil hellere bruge tiden rigtigt. Du er meget videbegærlig og vil gerne lære nyt – du har brug for at vide, hvordan tingene hænger sammen.

Noget, du kan arbejde med, er at kigge op fra skrivebordet, fra detaljerne og analyserne og fokusere på at motivere mennesker omkring dig. Du har svært ved at få en opgave, som “bare” skal løses 80 % – for dig føles det som at blive sendt ud på en isflage, da det strider imod din måde at arbejde på – din DNA. Du vil jo helst altid levere 110 % – og have muligheden for at kontrollere dit arbejde flere gange. Din største frygt er at lave fejl, fordi du synes, det er utroværdigt og uacceptabelt ikke at have styr på tingene.

Du har også brug for at få besked om forandringer i god tid, så du kan reflektere over, hvordan det hele så kommer til at se ud efterfølgende. Du vil gerne have muligheden for at specialisere dig og bidrage til muligheden for at begrænse risici. Spontane forandringer indeholder ofte mulige risici, og derfor er det ofte en god idé at tage en C-profil med ind i arbejdet omkring forandringer for at sikre, at de er med, og for at sikre, at deres gode analyse-gen bruges konstruktivt og i forandringens lys. 

Så – hvis du ved, at du skal møde et menneske, der er højt på C, så vær forberedt. Vær forberedt på det, I har aftalt, det, du skal have taget stilling til, hvad du forventer og husk at anerkende dem for deres kompetencer.  Så vil de gøre rigtig meget for at støtte din plan – og du får på samme tid også deres respekt.

DISC-modellen 1

Nu har du styr på de fire DISC profil typer. Hvordan bruger du dem så i hverdagen – og i dit arbejdsliv?

For det første, så kan en profil hjælpe dig med at forstå dig selv bedre. Hvad er det, der motiverer dig, og hvorfor motiverer det? Hvad er det, du ikke kan fordrage eller har modstand imod? Og hvordan påvirker det din generelle adfærd, dine prioriteringer og værdier både privat og i arbejdsregi.

Når du bliver helt klar på dit eget selvbillede, forstår du også din drivkraft bedre. Den drivkraft, der er din motor til at opnå en følelse af tilfredshed, og at du bidrager med noget unikt. 

Jeg sidder ofte med kunder, der står ved en skillevej. Enten er de kørt fast i deres arbejdsliv, uden at de helt forstår hvorfor. Eller også er de blevet afskediget og ved ikke, hvilke jobs de skal søge, og hvilke jobs de helt naturligt vil gøre en forskel i. Profilerne har nemlig også forskellige talenter, og når de bliver synlige, kan du nemmere spore dig ind på en jobvej, der giver dig energi, og hvor du oplever en dybere mening, fordi der er et match mellem din profil og din jobfunktion.

En lille opgave til dig

Prøv at øve dig i at observere dine tætteste relationer, og forsøg via beskrivelserne ovenfor at placere dem én efter én i den type, de ligner mest. Hvad er det du oplever? Og kan du forsøge at forstå, hvad det er, der driver dem? Og hvordan kan du bruge den indsigt i mødet med dem?

For profilen kan netop også dette. Hjælpe dig med at forstå andre mennesker bedre. Dine nære relationer, dine arbejdskollegaer, din chef og så videre … Når du begynder at forstå den drivkraft, der ligger bag adfærden og prioriteringerne, så opnår du også en dybere forståelse for, hvorfor de gør (og siger), som de gør. Det understøtter rummelighed frem for fordømmelse. Det er godt for det relationelle helt generelt, og det giver også et billede af, at der er masser af synergi i forskellighed.

Og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at det, du siger og tænker, den måde, du er i verden på og oplever verden på – den er din alene. Mennesker med en anden profil end dig har et andet verdensbillede, de har andre værdier, og de prioriterer anderledes. Det hele hænger sammen. Og hvis vi gør plads til hinandens forskelligheder, kan vi også arbejde langt mere konstruktivt sammen – både på arbejdspladsen og i vores privatliv. Fordi vi forstår det, der foregår inden i os selv og i den anden.

Hvis du gerne vil have min hjælp til at se din profil styrker for eksempel i forbindelse med jobsøgning, så er du velkommen til at booke en gratis afklarende samtale med mig her.

Så finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt.