fbpx

DISC TEAM-profil Workshop

Workshoppen er for dig, der er Leder, og du oplever…

 • At dit team ikke er helt så effektivt , som du kunne ønske, og du bruger en stor del af din ledelses-tid på konfliktløsning 
 • At nogle af medarbejderne ikke kommunikerer særlig godt sammen, og det påvirker den generelle stemning i afdelingen
 • Du mangler ideer fra medarbejderne til at udvikle arbejdsprocesserne fordi de helst ikke vil gøre tingene anderledes end de gør idag
 • At du har på fornemmelsen at motivationen er dalende, og at medarbejderne ikke fortæller dig om de trives med deres opgaver

Det du gerne vil opleve istedet er…

 • En arbejdsdag med hvor du oplever færre konflikter og du skal ikke bruge så meget tid på at være mægler eller detektiv 

 • Et team med masser af energi, arbejdsglæde og hvor en åben kommunikation og forståelse for hinandens forskelligheder betyder at teamet arbejder bedre sammen 
 • Forbedret effektivitet i teamet, hvor der arbejds efter fælles mål og efter samme spilleregler
 • En højere grad af forandringsvillighed og motivation, hvor teamet byder ind med løsningsforslag, tager ansvar og hjælper hinanden
 • Et overblik over teamets styrker og udviklingspunkter, og en konkret analyse af hvorledes teamet aggerer i forhold til at tage beslutninger, og hvordan de foretrækker at kommunikere.  
 • Synliggørelse af hvilke opgaver der motiverer de enkelte medarbejdere, og dermed have mulighed for at sammensætte ansvar og opgaver så de motiverer bedst muligt

Hvordan kan en TEAM-profil workshop hjælpe dig og dit team?

En DISC TEAM profil dannes af teamets individuelle profiler, hvor team profilen hæver individ op på et gruppeplan (teamplan), så det synliggøres hvad der karakteriserer teamet.

Profil-sammensætningen i teamet har betydning for kulturen og samarbejdet, og hvilke normer og regler der arbejds efter. Det påvirker også kommunikationen og i hvilken form og grad information gives og modtages. 

Profilen arbejder ud fra 10 forskellige roller, og hæver dermed den individuelle profil op på et rolle niveau, så det er nemmere at se på teamet fra sidelinjen – men på en overskuelig og nem måde.

Hver enkelt rolle har hver sine karakteristika, og påvirker adfærden i teamet. Nogle er gode til at udarbejde analyser, og andre er gode til at se hele processer på tværs. Nogle er gode til at får ideer og andre er gode til at sælge dem. Nogle har rollen som den udfarende sælger, der elsker at tale og sælge, andre har rollen som den der samler trådene imellem salg og administration, og andre tager rollen som specialisten, der elsker at kvalitets sikre og analysere.

Når TEAM-profilen danner rammen for teamet på en workshop…

Sker der noget med energien i teamet.

Specielt når vi sammen sætter ord på de oplevelser der sker i hverdagen, som dræner (konflikter, dårlig kommunikation, voksen-mobning, stress m.v.), og sammen italesætter oplevelserne, hvor vi definerer hvad der fungerer og hvad der frustrerer. Samtidig skaber vi et nyt fundament at arbejde videre på – i et samarbejde, og hvor alle skab bidrage til at arbejdsglæden og motivationen stiger.

Når du har fået TEAM-profilen, kan du bruge den til at…

 • Få et hurtigt får et overblik over teamets styrker og udviklingsområder.
 • Skabe bevidsthed om, hvor (og hvordan) teamet spille hinanden gode og hvordan det enkelte team-medlem (inklusiv dig som Leder) i hverdagen, kan bruge viden om rollerne til at forstå de drivkræfter, der er i spil og hvad der både demotiverer og skaber ubalancer
 • Det for dig som Leder bliver synligt, hvad der kan skabe konflikter, og hvilken betydning ens profiler har for gruppens måde at samarbejde på kontra hvis profilerne er meget forskellige. Dermed kan konflikter fremover kunne håndteres bedre
 • Når der er stor forståelse for, at der hos de forskellige profiler også er forskellige kommunikations behov, er det også muligt at skabe en kultur der bidrager til at teammedlemmerne taler til og med hinanden på en bedre og mere konstruktiv måde
 • Du får som Leder et værktøj til at udarbejde stillingsbeskrivelser der bedst muligt matcher (og motiverer) hvert enkelt teammedlem, og i forbindelse med rekruttering af en ny (eller ekstra) medarbejder, kan team-profilen anvendes som ramme og som bindeled imellem profil, opgaver og motivation + at du vil kunne sætte meget præcise ord på de adfærdsmæssige forventninger du har i stillingsopslaget.

“Der er behov for alle roller i et team – ingen er bedre end andre, og inden er vigtigere end andre. Synergien ligger i samspillet og forståelse af, hvad der motiverer, og hvad de er bange for”

For at få en bedre team performance, brugte jeg Mariannes kompetencer til at skabe fælles spilleregler for teamet!.

“Jeg valgte at få Marianne ind til en seance med et team, hvor der ikke var high performance. Udgangspunktet var at man passede på sig selv, ville gerne samarbejde, men kiggede ikke ud over bordkanten.

Vi tog udgangspunkt i de nyligt lavede DISC profiler og snakkede kort om forskelligheder. Derefter var deltagerne åbne og ærlige og fortalte om deres syn på hverdagen og på kollegaerne i teamet.

Marianne formåede at stille de rigtige spørgsmål, som gjorde at teamet selv kom frem til en brugbart og målrettet konklusion.
Luften blandt medarbejderne blev renset og der blev trukket en streg i sandet og der blev udarbejdet 5 spilleregler, som så dagens lys ud fra Mariannes evne til at stille teamet de rigtige spørgsmål.

Efter seancen var stemning helt i top og der var en energi i lokalet, som virkelig var smittende på alle. Der var teamspirit, kampgejst og gå-på-mod som aldrig før, til at møde den kommende sæson.

Da der blev evalueret efter seancen var der bred enighed blandt alle deltagere om, at det havde været nogle meget givende timer.
I teamet er der nu en forståelse for hinandens forskelligheder, samt at de arbejder ud fra de 5 spilleregler som de selv har defineret.

Marianne var meget kompetent og brugte forskellige modeller og fik teamet til at samarbejde om opgaven som de stod overfor.
Jeg kan kun give Marianne de varmeste anbefalinger med

Anitta Juul

Afdelingsleder, Maskinhandler Indkøbsringen A/S

Jeg har arbejdet sammen med Marianne over et halvt års tid- og heraf haft glæden af hendes kompetencer over to seancer. Jeg har brugt Marianne til at hjælpe mit team til at få en bedre selvforståelse samt forståelse af hinanden ved hjælp af DiSC-profiler.

Planlægningen såvel som seancerne har været en fornøjelse og utroligt givtigt. Marianne har en professionel tilgang- og indarbejdede sin viden så den gav mening for netop vores team og de udfordringer vi arbejder med.

Jeg giver Marianne mine varmeste anbefalinger- og glæder mig til næste gang vi skal arbejde sammen.”

Søren Majlund Siggaard

Senior Projektleder , DR Ejendomme og Service

Hvem er jeg, og hvorfor kan jeg hjælpe dig og dit team?

Jeg har erfaring fra flere roller i erhvervslivet både indenfor økonomi, som HR-chef,  direktionsassistent og effektiviseringsagent.

Jeg har dermed arbejdet på alle niveauer i en organisation, hvor kommunikation, trivsel, motivation og spilleregler, har været et naturligt område for mig at arbejde i både alene og sammen med andre.

Jeg er en naturlig facilitator, er god til at arbejde på et konkret niveau, der forener adfærd og samarbejde på en meget jordnært måde og i et sprog alle forstår.  Jeg har erfaring med at arbejde specifikt med at få teams til at spille bedre sammen, og hvor åbenhed, feedback og nye vinkler på hverdagen er en naturlig del af arbejdet med teamet.

Det her får du, når du bestiller en workshop!

 • En workshop på 4-5 timer
 • 2-10 DISC-profiler (inklusiv lederen)
 • 30 minutters samtale med alle deltagere hvor der gives personlig feedback på deres profil (telefon eller skype)
 • En udførlig og detaljeret TEAM-profil (rapport), der beskriver teamet fra flere vinkler og i en høj detaljegrad, som kan danne basis for udviklingsfokus og indsatser i teamet
 • 2 timers personlig sparring med Lederen efter workshoppen
 • En opfølgnings workshop cirka 2 måneder efter I er begyndt, at arbejde efter de nye spilleregler                                                                           

Pris

Få udarbejdet et tilbud baseret på din case, antal deltagere og jeres behov for forandring. 

Har du spørgsmål?

Et du i tvivl, om TEAM-profil workshoppen kan løse en udfordring i dit team?

Du er mere end velkommen til at booke en gratis og helt uforpligtende afklaringssamtale, hvor vi kan komme omkring din case, og finde ud af, om min workshop kunne være rammen for udviklingen i dit team. Book en samtale nedenfor.