fbpx

Karriere afklaring

– til din medarbejder eller leder

 

Oplever du at en medarbejder mistrives, og vil du gerne sikre et fortsat samarbejde?

Måske oplever du at:

 • Gnisten i medarbejderens øjne er slukket, medarbejderen virker mere og mere presset                                                                                                     
 • Du prøver at få medarbejderen i tale, men møder kun undgående og afvigende kropssprog                                                                                            
 • Nej-hatten er mere og mere fremtrædende, og samarbejdet er  påvirket                                                                                                                      
 • At det er tid til at tage en beslutning om samarbejdet igen kan blomstre eller om der er tale om en afvikling, så medarbejderen kan komme videre til nye udfordringer

Hvorfor karriereafklaring?

Hvis du oplever, at en medarbejders adfærd udvikler sig i en retning, hvor der opbygges mere og mere frustration og måske mismod, påvirker det både medarbejderen, men også kollegaerne omkring medarbejderen. Det påvirker efterfølgende både effektiviteten, kommunikationen, samarbejdet og ikke mindst den overordnede trivsel i hele gruppen.

Derfor er det vigtigt at få kigget medarbejderen i øjnene, for at finde ud af, hvad det er der skaber en anderledes adfærd, og i nogen tilfælde kan der være tale om:

 • Forøgede stress symptomer p.g.a forskellige værdier eller for stor en arbejdsmængde
 • At medarbejderen keder sig
 • At medarbejderen ikke føler dig godt tilpas på arbejdspladsen
 • At medarbejderen arbejder i en forkert rolle eller funktion, som dræner medarbejderens energi og overblik
 • At der ikke er overensstemmelse imellem kompetencer og ansvar
 • At medarbejderen savner indflydelse på egne opgaver

Den oplevede adfærd er altid et spejl af, den trivsel (eller mistrivsel) vedkommende oplever, og det er vigtigt at få taget hånd om det hurtigst muligt, før end det udvikler sig til at blive endnu et trin op ad konflikttrappen.

Det kan koste dyrt både i tid, trivsel og samarbejde. 

 

Hvad hjælper jeg med?

Professionel og kompetent rådgivning, hvor jeg finder ind til kernen af, det der skaber mistrivsel eller stress.

Sammen med din medarbejder finder vi ind til kernen af, hvad det er der påvirker og hvad årsagen er, til mistrivsel eller de-motivation.

Vi skaber sammen et overblik og får konkretiseret hvad der skal ændres, for at vende udviklingen.

Vi kommer blandt andet rundt om:

 • Kompetencer og personprofil
 • Hvordan medarbejderen oplever hverdagen
 • Hvad der dræner, og hvad der giver energi
 • Trivselsbarometeret
 • Oplevet stress
 • Styrker og udfordringer
 • Kommunikation og samarbejde

 

,

Du kan forvente af mig:

 • En professionel og fokuseret tilgang til opgaven, og hvor din medarbejder vil blive mødt med både empati og som et spejl til situationen                                                                                                              
 • Jeg klæder din medarbejder på til at se sig selv i øjnene og vi skaber kontakt til det, der lige nu skaber mistrivsel i jobbet (eller privat), og som påvirker hele livsbalancen                                                                                    
 • Vi kommer omkring både personlige og faglige kompetencer og får talt hele jobsituationen igennem. 
 • Sammen med medarbejderen udarbejdes der et overblik over de ændringer, der kan hjælpe med at vende udviklingen, og som du efterfølgende vil blive involveret i, efter aftale med medarbejderen.                                                                    

“Jeg har haft æren af både at have Marianne som kollega og senere hen som kunde i hendes virksomhed, og kan kun give Marianne og de metoder hun bruger en varm anbefaling.

Marianne er utrolig dygtig til at se de kvaliteter og værdier man ikke selv kan se, samt hjælpe med at få øje på dem. Dertil har hun også et skarpt øje for de skjulte dæmoner man går med, og ser dem lynhurtigt.

Hvad angår min jobsituation, befandt jeg mig sidste år i mit livs stormvejr, og den storm gav Marianne mig styrken og klarsynet til at gå ud af.”

Kennet Brønner

Karriere afklarings forløb

“Jeg kan varmt anbefale Marianne, hun er især god til at være åben og imødekommende, hvilket giver et meget tillidsvækkende indtryk – så man føler sig i gode hænder.

Det gør, at man tør åbne sig, og få nogle gode og dybe dialoger, hvilket skal til for at komme i mål.

Marianne er utrolig god til at sætte sig i en andens sted og kan sparre og give god feedback – vende ting på hovedet og få andre vinkler på.

Hun er menneskekender og kan typebestemme, så det er logisk at forstå andres væremåde og handlinger.

Hun har også gode værktøjer, der understøtter processen”.

Charlotte Svendsen

Mulighed for tilkøb

Personlig DISC-profil 

 Profilen hjælper til en større selvforståelse… 

…og skaber samtidig mere forståelse for også kollegaer og chefer

Profilen giver et billede af hvad det er, der driver os og sætter ord på hvad der er den primære adfærd, og der gives indsigt i styrker og udfordringer. 

Den giver dermed også svar på, hvorfor der kan opleves pres eller stress-symptomer og hvilke tiltag der skal igangsættes for at ændre den nuværende situation. 

 

Helt konkret er udbyttet:

 • Bevidsthed om den naturlige og den til-passede adfærd                          
 • Der er en beskrivelse af motivations faktorer samt hvad der  de-motiverer dig herunder også styrker og udviklings punkter                 
 • Bevidsthed om hvordan vi selv bidrager til et godt samarbejde og opgaveløsning, hvad vi frygter og hvad tryghed og vante rammer kan være et stort ønske, men også acceptere at det modsatte også kan være tilfældet                                                                                                                    
 • Øget forståelse for andres adfærd og du lærer at målrette din kommunikation mod de forskellige profiler

Når du stiller skarpt på, hvad der skaber motiverer dine medarbejdere, er det en investering der vil komme tifold tilbage som øget effektivitet, mere arbejdsglæde og en bedre kommunikation.

 

Vil du gerne høre mere?

Kontakt mig helt uforpligtende!

 

Skriv / ring på :

mail: mail@marianne-snabe.dk

Telefon 61552122

eller skriv til mig herunder.

Skriv til mig her

2 + 14 =