fbpx

 

Mentorforløb for nye ledere

 

Er du ny i lederrollen – vil du gerne opnå succes, og bidrage med dine unikke lederevner?

 

Er du i tvivl om:

 • Hvordan du gerne vil lede andre
 • Dine ledelsesværdier
 • Hvordan din egen adfærd påvirker den dine medarbejdere  
 • Hvordan du løser dine udfordringer i lederrollen
 • Hvordan du kommunikerer med dine medarbejdere og dine ledere
 • Hvordan giver du feedback og skaber motivation
 • Hvordan du målrettet får dine medarbejdere til at løse opgaverne effektivt 
 • Hvordan du sammensætter et effektivt team
 • Hvordan du skaber trivsel og reducerer stress 

Vil du gerne finde svarene på ovenstående og udvikle dig selv som både menneske og leder,  hvor du samtidig skaber gode og sunde resultater både på bundlinjen og hos medarbejderne?

Det er det jeg hjælper dig med i mentorforløbet!

Vil du høre mere – book en helt uforpligtende afklarende samtale, , eller har du brug for en afklarende gratis samtale, så er du velkommen til at skrive til mig.

“Din succes som leder kan altid spejles i din omverden i spændings feltet imellem tilfredse medarbejdere og opnåede resultater”

Marianne Snabe

Som ny i leder-rollen?

Jeg ved, det kan være udfordrende både at skabe bundlinje, passe på dig selv og din autenticitet som leder og menneske, samtidig med at du skal have fokus på at motivere medarbejderne, så de føler sig set, hørt og respekteret. Og måske oplever du, at der ofte er alt for få timer, til at nå alt det, der står på to-do-listen og til at udtænke visioner og arbejdsprocesser.

Hverdagen er ofte travl og det kan være svært at prioritere opgaverne fordi der ofte er mange kollegaer, der har brug for din hjælp og din sparring, samtidig med du er igang med læringen i at vokse i lederrollen. 

I mentorforløbet skaber du din egen unikke ledelsesstil!

 

Det er vigtigt, at finde ud af, hvad du gerne vil med dit lederskab.

 

 • Hvilket image vil du have? 
 • Hvad er dine ledelsesværdier?
 • Hvordan bliver du synlig i hverdagen med det du gerne vil stå for?
 • Hvordan integrerer du virksomhedens værdier i din ledelse?
 •  Hvordan får du medarbejderne med?

Jeg ved, du gerne vil være en god og succesfuld leder, og at du gerne vil gøre en forskel som leder i virksomheden. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvordan du bedst lærer og erhverver dig de bedste og mest effektive ledelsesværktøjer, og hvordan du får det implementeret, så det det bliver en naturlig del af dit lederskab og dit arbejdeliv.

Forløbet er for dig der kan nikke genkendende til:

 • At du gerne selv vil styre og bestemme, har nemt ved at se løsninger og du glemmer at lytte til andres forslag                                                              
 • Det kan være svært at bevare tålmodigheden i længere beslutningsprocesser, eller du har svært ved at tage en beslutning
 • At du har svært ved at turde slippe kontrollen, og dermed uddelegere 100% til andre   
 • At du nogengang føler dig udfordret i forhold til din måde at kommunikere på og at du nogengange mangler gennemslagskraft
 • At du har føler dig dårlig klædt på til at holde samtaler med medarbejderne, og du gerne vil have en struktur og metode til at gribe samtalerne rigtigt an      
 • At du ofte har en meget travl hverdag , hvor du indimellem mister overblikket over dine prioriteringer og valg. Du oplever at der bliver hevet i dig fra flere sider på een gang, og det kan være overvældende
 • At du gerne vil være en autentisk og resultatskabende leder der 
 • Du kan se fordelen i at have en tæt sparringspartner, der ser sparring og ser tingene udefra

Det her får du ud af forløbet

Mange nye lederen føler sig alene i rollen, fordi de er ude i nyt terræn og skal både lære at lede andre samtidig med, at de sætter sig selv på en personlig udviklingsrejse. Det kan føles ensomt og det kan til tider føles både overvældende og uoverskueligt.

Du får et unikt personligt forløb, der styrker både din personlighed og din faglighed som leder 

Du opbygger dine leder kompetencer samtidig med, at du får et indgående kendskab til dig selv som menneske. Du vil altid have en sparringspartner på sidelinjen, som du kan drøfte hverdagen med. Du vil derudover også have adgang til en livline (hot line) hvis du skulle møde udfordringer, som du gerne vil drøfte med med kort varsel med en, der ikke er en direkte del af virksomheden.

Fokus er på dig og din udvikling fagligt og personligt på samme tid!

Forløbet bygges op, så det passer præcist til dit behov – og derfor bruger vi ikke masser af tid på noget du allerede kan, men istedet fokuserer vi på dit behov for værktøjer, støtte eller struktur, alt efter hvilke emner du kan mærke, der skal fokus på først. Det kommer også an på, om du er helt ny i rollen, eller om du allerede har opbygget en erfaring over nogle måneder. 

Indhold i forløbet:

STRATEGI SESSION:

Strategi sessionen er af 3 timers varighed, og holdes vi udenfor din arbejdsplads. Formålet med sessionen er, at vi skal lære hinanden at kende, vi finde sammen et billede af hvorfor du gerne vil være leder og sammen laver vi en overordnet plan for, hvor fokus specielt skal være.  

FOKUS 1#: Hvem er du – og hvad driver dig?

Du får en personlig adfærdsprofil samt en personlig tolkning og tilbagemelding på din profil. Profilen vil sætte fokus på din adfærd som leder i forhold til styrker og udviklingspunkter. 

Vi arbejder med dit personlige selvbillede, din historie, dine drivkræfter og værdier –  og finder sammen frem til dine unikke talenter, og hvorfor du gerne vil udvikle dig indenfor ledelse.  

Jeg vil bidrager til det klare billede, både via mine spirituelle vinkler og min udvidede intuition, hvor jeg ofte “modtager” indsigter og ser mønstre og vinkler, som du måske ikke helt er bevidst om endnu, eller som du ikke før har set en sammenhæng i.

FOKUS 2#: Lederen som rollemodel

Vi arbejder med betydningen af at være en synlig leder. Hvordan du opfattes af andre, og hvad der i din adfærd betyder at du fremstår både autentisk og stærk.

At være rollemodel er et vigtigt ansvar at tage alvorligt, da medarbejderne påvirkes både positivt og negativt af din måde at takle lederrollen på – At tage rollen som leder seriøst er et led i fundamentet at skabe god kommunikation, trivsel og samarbejde.

 

FOKUS 3#: Personlig Effektivitet

Hvordan forbliver du effektiv som leder, når driften fylder rigtig meget i dagligdagen. Hvordan vedholder du fokus på ledelsen selvom mange hiver i dig fra flere sider på een gang.

Fokus er på at lave en struktur i hverdagen der kommer ind omkring både mødeledelse, personlig struktur og planlægning

 

FOKUS 4#: Samtalerne 

Som leder deltager du i mange møder, og der skal holdes forskellige former for samtaler med andre ledere, dine medarbejder og dine kommende medarbejdere.

Derfor kan du via dette fokus får sparring på hele rekrutteringsprocessen, planlægning i forhold til eventuelle MUS-samtaler og også hvad der er vigtigt ved “den svære samtale”. Jeg lærer dig også, hvad du skal være opmærksom på i forhold til stress symptomer og pres-adfærd.

 

FOKUS 5#: Trivsel

Trivsel er noget vi alle har brug for at opleve, uanset om du er medarbejder, leder eller bare privat-person.

Fokus her er at skabe bevidsthed og give værktøjer til, at skabe den bedste og mest åbne kommunikation i teamet, finde ud af hvad der motiverer dine medarbejdere og arbejde med effekten af at kunne give hinanden både feedback og sige fra og til.  

Vi laver en teamprofil, så du arbejder med at se dit team fra sidelinjen og ud fra et profil-synspunkt fremfor kun som individuelle personer/profiler. 

 

FOKUS 6#: Samarbejde og Konflikthåndtering

Som leder kan det ikke helt undgås, at du vil opleve at stå i en konflikt, som kan virke uhåndgribelig eller overvældende. Alt efter din egen profil er det også vigtigt, hvordan konflikten håndteres, eller om du vælger at lukke øjnene. 

Fokus her er at skabe forståelse for konflikter, hvor de er på konflikttrappen og hvordan (og hvornår) en konfliktløsning skal igangsættes og hvilken metode der er bedst i situationen.

Værktøjer som forandringsledelse, modstand mod forandringer, interne spilleregler, adfærdsprofiler og kommunikation er delelementer du vil komme omkring. 

 

FOKUS 7#: Ledelse opad

Som leder skal du ikke udelukkende lede nedad i organisationen. Du skal også lede opad. Hvis du ikke tør stille krav opad, eller ikke har de fornødne rammer til at drive en medarbejdergruppe, kan konsekvensen være at du mister din energi og overblikket.

Derfor er det vigtigt at du føler dig godt tilpas med at være i dialog med din leder eller direktionen, at din rolle er veldefineret, at du kender dine beføjelser og at dine leder også er god sparring for dig i faglige eller organisatoriske sammenhænge.

Fokus her handler om at være i kontakt med sit mod, at turde lede opad og stille krav og spørgsmål. 

 

FOKUS 8#: Din indre energi og livbalancen

For at du kan være en  nærværende, autentisk og effektiv leder, der skal være rollemodel for andre, er det vigtigt at du kan mærke, at du har god energi, indeni, at du er motiveret og at du kan mærke, hvornår du skal have en pause.

De nye opgaver kan i sig selv være energi-givende i begyndelsen, men i det lange løb, er det vigtigt at du har en personlig værktøjskasse, der kan hjælpe dig til at sove godt om natten, undgå stress og føle at at bevarer både overblik og fokus.

Jeg giver dig bevidsthed om vores indre energisystem, meditations-teknikker og visualiseringer, der skal skabe en godt energi-mæssigt fundament.  

RAMMERNE for forløbet:

Sammensætningen af forløbet

Tager udgangspunkt i dit behov og de erfaringer du allerede har opbygget, og hvad det er du oplever du har udfordringer med.  Dermed stiller vi skarpt på netop din personlige udvikling. 

Derfor vil der være nogle områder vi bruger mere tid på en andre moduler.

Du kan vælge op til 5 moduler, der arbejdes dybt med, og 4 moduler, der arbejdes mere på overfladen med.

Varighed:             

12 måneder med mulighed for forlængelse (vi aftaler en “forlængelsespris” pr. session).

Sessionerne:

1 Strategi session a´3 timer + 12 mentor sessioner a´ 2 timer  

Møderne finder sted efter aftale, men mindst en gang i måneden. Strategi sessionen holdes udenfor arbejdspladsen, og de resterende sessioner holdes på din arbejdsplads.

Hotline og mail-korrespondance:

Ubegrænset mail og telefon-kontakt alt efter behov og omstændigheder. 

Træning:

Ved afslutning af hvert møde, aftaler vi dit næste fokuspunkt, som du skal øve dig i indtil næste session. Der følges op på det på det efterfølgende møde. Jeg kan desuden tilbyde dig adgang til mit eget netværk og sender dig løbende de værktøjer du har brug for.

Du får altså alt det her i forløbet…

 • 27 timers coaching og sparring fordelt på 13 sessioner
 • Efter hver enkelt session fremsendes et resume af samtalen med angivelse af indsatsområder og trænings-øvelser
 • En personlig DISC-profil inklusiv personlig tolkning og tilbagemelding
 • En Team-disc-profil på dit team (inklusiv 2-8 medarbejderprofiler)
 • Værktøjer til ledelse og selvledelse  samt adgang til mit netværk+ masser af sparring
 • En støttet og guided personlig rejse
 • Meditationer,  intuitive indsigter, masser af bevistheds-værktøjer og indsigt i vores indre energisystemer
 • Opfølgning på udviklingen og sparring i konkrete og spontane opståede situationer
 • Kørsel i en radius af 100 km fra Hedensted

Der kan betales i rater – som aftales ved forespørgsel.

Hvad er andres oplevelse?

 

 

“Karrieremæssigt har Marianne hjulpet mig til at gøre mine kompetencer synlige for mig selv.
Samtidig har jeg fået en stor indsigt i hvor jeg skal udvikle mig, i forhold til min karriereplan.

Mariannes metoder og tilgang til en ellers kontant person som jeg, er yderst professionel.
Med Mariannes rådgivning er jeg gået fra en karriereplan, der fulgte en mindre landevej, til nu at ligge i overhalings banen på en 4 sporet motorvej.”

Jakob Naanberg Scheel

Mentor forløb for nye ledere

“Jeg har haft æren af både at have Marianne som kollega og senere hen som kunde i hendes virksomhed, og kan kun give Marianne og de metoder hun bruger en varm anbefaling.

Marianne er utrolig dygtig til at se de kvaliteter og værdier man ikke selv kan se, samt hjælpe med at få øje på dem. Dertil har hun også et skarpt øje for de skjulte dæmoner man går med, og ser dem lynhurtigt.

Hvad angår min jobsituation, befandt jeg mig sidste år i mit livs stormvejr, og den storm gav Marianne mig styrken og klarsynet til at gå ud af.”

Kenneth Brønner

Karriererådgivning

Derfor kan jeg hjælpe dig

Jeg er uddannet indenfor økonomi, HR, Extended DISC og er certificeret coach. 

Jeg har i kraft af både uddannelserne og i mine roller i erhvervslivet erhvervet mig en stor forretnings-forståelse, og har arbejdet med organisationsudvikling, kompetenceudvikling, outplacement, karriererådgivning – det hele kombineret med en stor viden omkring mennesker, profil-arketyper, forskellighed, tankesæt, frygt og motivation.

Jeg er af natur meget intuitiv, og har en god fornemmelse for, hvad der ligger bag facaden. Jeg kommer altid i kontakt med den “dybere dig”som du også skal have gjort til en del af din ledelsesstil. Det er min erfaring, at der i samtalerne bliver skabt et fortroligt rum med plads til åbenhed og hvor vi vender alt det der er i spil i livet, for det hele hænger jo sammen. Værktøjer du kan stifte bekendtskab med kan være meditation, tankens kraft, loven om tiltrækning, vores indre energisystem .

Jeg tager altid udgangspunkt i dig, som den du er, din profil og din erfaring. Dit værdisæt og dine ambitioner skal kombineres med forståelsen af,  hvor vigtigt det er, at du i leder-rollen møder mennesker rigtigt og respektfuldt.

Dine medarbejdere er vigtige ressourcer, og det er vigtigt at have forståelse for deres forskellighed, styrker og frygt.

Er du (stadig) i tvivl eller har du spørgsmål til forløbet?

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og du kan helt uforpligtende (og gratis) booke en afklarende samtale, for at høre mere om forløbet og vurdere om vi kunne være et godt match.