fbpx

I dette blogindlæg vil jeg gerne hjælpe dig, som kan mærke, at de negative tanker har taget over i dit liv – men som ikke ved, hvordan du gør op med dem.

Jeg fortæller dig om, hvordan modstand føles, hvornår den indre ro opstår og kobler det hele op på en konkret case fra min virksomhed. 

Derudover giver jeg dig de 8 trin – værktøjer – som skal til for at du kan slippe modstanden og de negative tankemønstre. Du får de 8 trin i kort format her – og så uddyber jeg dem selvfølgelig længere nede:

#1 Acceptér følelsen af modstand

#2 Forstå modstanden 

#3 Træk vejret

#4 Se det hele udefra 

#5 Tal med dit hjerte 

#6 Del det, der er svært, med andre 

#7 Tro på forandringen

#8 Vend dine tankemønstre 

Men lad os starte med at finde ud af, hvad negative tanker er, og hvordan modstand egentlig føles. Og dernæst tage fat på en historie fra det virkelige liv, hvor en af mine inspirerende kunder gjorde op med sine negative tankemønstre.

Hvad er negative tanker? 

Det kan være svært at definere en tanke – det er nok også derfor, det er så svært for os at kontrollere vores tanker. Fordi vi ikke helt selv kan sætte en finger på, hvornår og hvorfor de opstår. 

Særligt de negative – de tanker, hvor vi forestiller os worst case scenario hver eneste gang. Hvor vi bare går ud fra, at vi er dårlige til noget (end nogen andre) eller vil mislykkes, hvis vi kaster os ud i noget nyt. 

 Det er naturligt at blive ramt af den slags negative tanker – det vigtige er, hvordan vi reagerer på dem. For du kan ikke styre dine tanker – hverken de positive eller negative – men du kan bestemme, hvilken indvirkning du lader dem få på dit liv. Du er nødt til at tage kontrol over dine tanker, og det er dét, jeg gerne vil hjælpe dig med i det her blogindlæg.

Hvordan føles modstand? 

Du opholder dig i en følelse af modstand, når du føler dig fanget i en situation, en relation eller en udvikling, du (ofte) ikke selv har valgt. Eller også er det bare kommet dertil, fordi du af en eller anden grund ikke rigtigt passer ind mere. Og derfor føles situationen, relationen eller udviklingen som en jakke, der er blevet for lille. Den er svær at være i, og alligevel kan du ikke helt finde ud af at tage jakken af. Måske fordi det er skræmmende at tænke på, hvad der sker, hvis du gør.

Følelsen af modstand fylder hele kroppen og kan gøre dig både rastløs, frustreret, angst, vred, og du kan opleve, at du ikke helt har kontrol over dig selv, din adfærd eller din kommunikation. Det påvirker både dig, men også menneskene omkring dig. Det bliver en energi, du sender ud til andre, som (måske) enten gør dig opmærksom på det, eller også trækker de sig fra relationen med dig, fordi det bliver for meget for dem.

Dine tanker er overvejende negative, og de bliver ved med at køre i ring om det, du har modstand imod. Modstand imod noget, du er utilfreds med, hvor du føler dig uretfærdig behandlet, eller hvor du føler dig afvist eller ikke prioriteret. Det kan også være et sygdomsforløb, en afskedigelse eller en ven/veninde, som du ikke længere forstår.

Der er masser af situationer, hvor du kan føle massiv modstand mod at være en del af det, og du kan føle dig fanget i et net af handlingslammelse og frygt.

 

Et konkret eksempel på, når de negative tanker

og følelsen af modstand tager over

En af mine kunder kom til mig, fordi hun havde brug for hjælp til at få gjort op med følelsen af modstand og de negative tankemønstre, der prægede hende dag og nat. 

Tankerne og følelserne udsprang af en situation, hvor hun ikke følte, at hun fik den anerkendelse, respekt og støtte til at udføre sit arbejde, så det levede op til de resultater, hun gerne ville levere. Hun var og er meget ansvarsfuld og knoklede altid for at få alting til at lykkes. 

 

Men der var 3 grundlæggende behov, som hun ikke fik opfyldt i stillingen: 

  • Lønnen var for lav i forhold til hendes indsats, og hun havde sagt ja til en aflønningsform, som var direkte imod hendes værdier og behov for ro og stabilitet. 
  • Derudover arbejdede hun meget alene og savnede et tilhørsforhold til sine kollegaer. Det var italesat, men ikke accepteret af arbejdsgiveren. 
  • Hun fik ikke den fornødne sparring og støtte fra hendes leder, som hun havde behov for. Derfor var følelsen af at være alene ekstra stor, fordi hun heller ikke arbejdede sammen med kollegaer.

Hun opbyggede gradvist en følelse af modstand. Og det resulterede i, at tankerne virrede rundt, og efter en periode begyndte hun at tro på det, hun tænkte: At hun ikke kunne finde ud af hendes arbejde, at hun ikke var noget værd, og at hun ikke duede til noget.

Det blev en sandhed for hende, som drænede hende mere og mere, indtil hun til sidst bad om hjælp til at få løsnet op for, hvorfor hun følte og tænkte sådan. Og hvordan hun kunne komme tilbage på rette spor og få sin faglige selvtillid og integritet igen.

Hvis du har brug for hjælp til at vende dine negative tankemønstre, så book en gratis afklarende samtale her. Så finder vi den rette løsning for dig. Det skal være sjovt at gå på arbejde.

 

Slip af med dine negative tanker med disse 8 trin

Kvinden ovenfor er ikke alene om at have det sådan.

Jeg tænker, at vi er mange, der i løbet af vores liv og arbejdsliv oplever at være opslugt af følelsen af modstand og opleve, at tankerne bare suser derudaf – med mere og mere negativ energi indeni. Det er dog til skade for selvkærligheden, selvværdet og selvrespekten.

Derfor er du nødt til selv at sætte foden ned og stoppe den udvikling. Gør du ikke det, kan det i værste fald danne stresshormoner og påvirke dine indre balancer og din hjerne. 

#1 Accepter følelsen af modstand, og rum det

Første skridt er, at du bliver bevidst om, at du faktisk går og er i modstand. At du accepterer, at det er sådan, du har det lige nu. For følelsen af modstand er et signal fra din krop og dit sind om, at noget er, som er i ubalance inden i dig. Kroppen og dine følelser prøver at fortælle dig noget. Anerkend det, og sig tak til dig selv for, at du er opmærksom på, at dine følelser forsøger at fortælle dig noget.

Når du gør det, tager du energien ud af situationen, og du skaber for en stund en ro indeni, fordi følelsen slipper en anelse.

#2 Forstå, hvorfor modstanden overhovedet er der (og måske har været der længe)

Når du har vist dig selv den første respekt ved at anerkende, at det er sådan du føler, kan du fortsætte med at spørge dig selv, hvorfor den mon er der.

Hvorfor føler du sådan og hvad er det, der strider imod dine værdier eller behov? Hvad er det, der gør dig utilfreds eller utryg? Hvad er det, der ikke er, som det skal være?

 Men følelsen kan opstå bevidst eller ubevidst. Er det bevidst, fordi du er i en jobsituation eller et sygdomsforløb, som du ikke selv har valgt, ved du også nogenlunde, hvorfor du er ”bange”. 

 Er det ubevidst, kan det hænge sammen med, at du mærker nogle følelser af mindreværd eller sorg, fordi der ligger nogle tungere følelser (og måske gamle) bagved. For bagved følelsen af modstand ligger der en frygt, som du er nødt til at forholde dig til.

Hvad er det dybest set, du frygter? Er det at blive overset eller ikke prioriteret? Eller frygten for at lave fejl, fordi du er landet i en stilling, som du ikke føler dig kompetent til at udføre? 

Måske er det, fordi du savner mere stabilitet, eller også føler du, at du overskrider nogle personlige grænser, hvis du for eksempel skal kommandere med andre. At forstå drivkraften bag modstanden er vigtig for at forstå det hele billede, hvor du og dine værdier er i centrum.

#3 Træk vejret (kom ud af dit hoved og ned i din krop)

For at kunne tænke klart, og få kontakt med årsagen (den rigtige) til, at du er i modstand, og få stoppet det spind af tanker, der konstant kører rundt, er du nødt til at stoppe op og skabe et stille rum for dig selv. Både indeni og udenpå.   

Når du fokuserer på din vejrtrækning, skaber du automatisk lidt distance til tankerne i dit hoved, og derved kan du begynde at mærke i stedet for at tænke. Når du er for meget i tankerne, er du ikke i nuet, men i stedet i fortiden eller i fremtiden. Og det er ikke der, du kan slippe følelsen af modstand – det kan du kun i nuet.  

Gør sådan her:

Luk øjnene, og træk vejret helt ned i maven. Gør det flere gange, og gerne indtil du kan mærke, at den ilt, du trækker ind, indeholder en ren og lys energi og udskifter den gamle og brugte energi på hver eneste udånding.

Forestil dig, at du for hver indånding renser din energi mere og mere, og at alle dine celler, muskler, sener – hele dit indre – stille og roligt bliver renset og får tilført ny energi.

Bare sid og mærk den følelse. Vær i det, og slip alt andet.

#4 Se på situationen udefra

For at kunne finde ud af, hvad følelsen af modstand handler om (sådan helt inderst inde), er det en god øvelse at prøve at se det hele lidt udefra. På den måde giver du dig selv plads til at hæve dig ud af følelsen og anskue situationen fra andre vinkler. Det betyder også, at …  

  • Du kan finde ud af, at der er en anden intention med det, du oplever, og at modstanden hæfter sig op på noget gammelt inde i dig. Nogle gamle følelser, der bliver tricket.
  • Du kan mere objektivt se ind i, hvad modstanden måske handler om, og dermed lader du ikke følelserne styre dig.
  • Du kan få en oplevelse af, at ”Aha – det kunne også være sådan her, det hænger sammen”, for at forstå både dig selv, men også de andre, der er involveret i situationen bedre.

Hvis du gerne vil have min hjælp til at se på din situation og finde ud af, hvorfor du er kommet ind i en negativ spiral med dine tanker, så er du velkommen til at booke en gratis afklarende samtale med mig her. Så finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt.

#5 Tal med dit hjerte, og find ud af, hvad det er, du gerne vil have i stedet for

Når du kan sætte ord på, hvad modstanden dybest set handler om, og du forstår, hvorfor den er der, kan du begynde at fokusere på, hvordan du gerne vil have det i stedet for.

Hvad er det, du gerne vil ændre på, og hvad skal der til, for at det kan ændres? Hvad er der i din egen adfærd, du skal beslutte dig for at gøre anderledes? Hvem er det, du skal have sagt fra over for, eller hvad er det, du skal have sagt fra over for? 

#6 Tal om det med andre

At italesætte det, du har modstand imod, er generelt en god vane at træne. For der er ingen, der kan gætte sig til, hvad det er, du bærer rundt på indeni. Giv udtryk for din modstand, og tal sagligt og ordentligt om det, så andre kan forstå, hvad det er, det gør ved dig. Hvordan det påvirker din adfærd, dit humør, din måde at håndtere livet på.

Når det kommer ud, hober det sig ikke op indeni – og det er vigtigt for at kunne slippe modstanden og være mere i nuet.

#7 Tro på, at du godt kan ændre det

Du har altid et valg. Det gælder alle situationer i livet. Både i de positive og i de negative. Dog er det ofte sådan, at i de situationer, hvor vi oplever modstand, kan vi også have en oplevelse af at gå i en offerrolle, hvor det er de andres skyld, at tingene har udfoldet sig, som de har gjort. 

Det kan også være, at andre har taget en beslutning, eller sat en ramme, som du ikke fungerer med, men det er ikke deres ansvar at forholde sig til, hvordan den fungerer for dig.

Det er dit ansvar – og ingen andens.

Derfor skal du vide, at uanset hvad der sker i dit liv, og når du kan mærke, at du har modstand imod det der sker, så har du altid et valg i forhold til, hvordan du håndterer det. Og det er dit ansvar at ændre på det. Enten ved at acceptere det (og dermed opløses modstanden) eller også ved at flytte dig væk fra det, og fokusere på noget bedre i stedet.

Tro på, at du godt kan. For det er nemlig det, du kan. Du har altid en mulighed og en stemme i forhold til aktivt at vælge, hvad du tillader, at situationen gør ved dig.

#8 Dine tanker er afgørende for din succes med at slippe modstanden

For at kunne slippe modstanden helt skal du have vendt dine tanker – ellers følger følelserne ikke med. For tanker genererer følelser.

Så selvom du trækker vejret og har lukket dine tanker ned, så får du ikke den fulde effekt, hvis de ligger og ulmer under overfladen. Så finder de deres vej frem igen – de finder det mindste hul.

Derfor: Træn dig i nogle nye tanker, der indeholder en grad af accept af situationen. Du bliver nødt til at acceptere, at situationen er, som den er, og det kan du via dine tanker, og dermed slipper det også i dine følelser.

Du skal kunne mærke accepten dybt indeni. Det er lige netop der, du slipper helt.

Den indre ro opstår i det sekund,

du slipper følelsen af modstand…

…  og med den forløsning kommer der også en indre styrke frem inde i dig. Det er ligesom om, at livet føles lettere, og du bliver også mere selvkærlig overfor dig selv. Når du begynder at løsne dit verdensbillede og øver dig i at forstå andres intention, kan du blive en mester til at se bag om situationen – og det giver dig nogle værktøjer til at foretage de valg, der er de rigtige for dig.

Når du kan mærke, hvad der er det rigtige for dig, bliver det også lettere at nå det, du gerne vil. Fordi du går med et bevidst fokus i stedet for at lade dig opsluge af følelsen af modstand eller offer. 

Generelt er det meget vigtigt, at du træner dine tanker i at have fokus på, hvad det er du gerne vil. For når du gør det, så slipper du fokus på det, du oplever, og deri ligger der også en grad af accept. Dermed anerkender du det, der er, samtidig med at du ikke lader det styre dig. 

Summen af denne træning giver dig til syvende og sidst en overvejende følelse af indre ro og balance.

Men det kræver øvelse.

Og måske du kommer til at opleve at falde tilbage i dine negative tankemønstre. Det er helt okay, så længe du ikke lader det slå dig ud, men i stedet ser det som nyt drive til at fortsætte med at få bugt med dine negative tanker og indre modstand for at finde … Ro.

Er du klar til at gøre op med din indre modstand og dine negative tankemønstre? Så book en gratis afklarende samtale her. Så finder vi den rette løsning for dig, så du kan få ro i dit hoved og vælge det til, som rent faktisk giver dig god energi.