fbpx

Virksomheds oplysninger:

Marianne Snabe – Et liv i balance

Spettrupvej 7b, 8722 Hedensted

CVR-nr. 37148172

Kontakt oplysninger:

Mail: mail@marianne-snabe.dk

Telefon: 61552122

Information om håndtering af persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke til det, og jeg indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, tilmelding, køb, besvarelse af spørgsmål i relations til udformning af personprofiler, i coachingsessions og deltagelse i workshops m.v.

Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger bruges til at gennemføre et køb, tilmelding til min nyhedsbrevsliste, udformning af en personprofil, til at fremsende faktura eller anden form for service. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, interesser, holdninger og personlige adfærdsmønstre.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, den service, coachings, workshops og personprofiler som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Dine rettigheder

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse rettet til det korrekte, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Jeg gemmer dine personlige oplysninger på min computer (med unikke passwords) og i lukkede systemer (Mailchimp og Dinero) hvor kun jeg har adgang til systemerne via personlig computer og telefon.